Livssyklusmodellen for fonologiske mønster i norsk og nordisk

November 26, 2022

19. møte om norsk språk (MONS 19), UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, Norway

Categories:  North Germanic Historical phonology

 Share on Twitter

[The conference has been rescheduled from November 2021 to November 2022]

I føredraget set eg fram nokre resultat frå ei gransking av fleire fonologiske mønster i norsk (og i den breiare vestnordiske konteksten), med utgangspunkt i livssyklusmodellen for lydendring. I denne modellen skjer lydendring ved at automatisk fonetisk variasjon vert til fonetiske reglar, deretter til kategoriske fonologiske reglar og vidare til sykliske fonologiske reglar i samspel med morfologien. Eg viser korleis denne modellen kastar nytt lys over fleire velkjende mønster i norsk fonologi og morfologi, frå både strukturelle, historiske og dialektologiske standpunkt. Eg set spesielt fokus på samspelet mellom den laryngale kontrasten i klusilane og utviklinga av vokalisk kvantitet i norske dialektar og andre vestnordiske språk, og viser korleis vi kan forstå fenomen som preaspirasjon og lenisering i lys av livssyklusmodellen.


 

About me

I’m Pavel Iosad, and I’m a Senior Lecturer in the department of Linguistics and English Language at the University of Edinburgh. ¶ You can always go to the start page to learn more.

elsewhere

Updates

Subscribe to the  RSS feed, or follow me on Twitter at  @anghyflawn.

Search